Rates for Ilikai 804 Ocean / Sunset / Marina Views King Bed, Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2019May 01, 2019 - May 31, 2019149/nt, 3 nts min
Spring 2019*Jun 01, 2019 - Jun 02, 2019142/nt, 2 nts min
Spring 2019Jun 03, 2019 - Jun 15, 2019149/nt, 3 nts min
Spring 2019*Jun 16, 2019 - Jun 18, 2019142/nt, 2 nts min
Spring 2019Jun 19, 2019 - Jun 20, 2019149/nt, 3 nts min
JuneJun 21, 2019 - Jun 28, 2019149/nt, 999/wk, 4 nts min
June*Jun 29, 2019 - Jun 29, 2019142/nt, 949/wk, 1 nts min
JuneJun 30, 2019 - Jul 02, 2019149/nt, 999/wk, 4 nts min
Holiday 2019Jul 03, 2019 - Jul 03, 2019219/nt, 1,533/wk, 2 nts min
Holiday 2019*Jul 04, 2019 - Jul 05, 2019208/nt, 1,456/wk, 2 nts min
Summer 2019Jul 06, 2019 - Jul 31, 2019164/nt, 1,078/wk, 4 nts min
Summer 2019*Aug 01, 2019 - Aug 02, 2019156/nt, 1,024/wk, 2 nts min
Summer 2019Aug 03, 2019 - Aug 15, 2019164/nt, 1,078/wk, 4 nts min
Fall 2019Aug 16, 2019 - Aug 26, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
Fall 2019*Aug 27, 2019 - Aug 27, 2019137/nt, 924/wk, 1 nts min
Fall 2019Aug 28, 2019 - Sep 11, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
Fall 2019*Sep 12, 2019 - Sep 15, 2019137/nt, 924/wk, 2 nts min
Fall 2019Sep 16, 2019 - Dec 20, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
Holiday 19-20Dec 21, 2019 - Jan 06, 2020219/nt, 1,533/wk, 4 nts min
Winter 2020Jan 07, 2020 - Mar 10, 2020179/nt, 1,218/wk, 4 nts min
Spring 2020Mar 11, 2020 - Jun 20, 2020144/nt, 973/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2020 - Jul 02, 2020154/nt, 999/wk, 4 nts min
Holiday 2020Jul 03, 2020 - Jul 05, 2020219/nt, 1,533/wk, 2 nts min
Summer 2020Jul 06, 2020 - Aug 15, 2020164/nt, 1,078/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020144/nt, 973/wk, 4 nts min
Holiday 20-21Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021219/nt, 1,533/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021179/nt, 1,218/wk, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Apr 30, 2021144/nt, 973/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3251 - 05/13/2019 03:52:54 PM)