Rates for Ilikai 815 City / Mountain Views 2 Double Beds, Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2020May 01, 2020 - Jun 30, 20202,970/mo, 30 nts min
JulyJul 01, 2020 - Jul 02, 2020129/nt, 833/wk, 4 nts min
Holiday 2020Jul 03, 2020 - Jul 05, 2020199/nt, 1,393/wk, 2 nts min
Summer 2020Jul 06, 2020 - Jul 20, 2020169/nt, 1,149/wk, 4 nts min
Summer 2020*Jul 21, 2020 - Jul 21, 2020161/nt, 1,092/wk, 1 nts min
Summer 2020Jul 22, 2020 - Aug 15, 2020169/nt, 1,149/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 10, 2020144/nt, 969/wk, 4 nts min
Fall 2020*Dec 11, 2020 - Dec 14, 2020137/nt, 921/wk, 2 nts min
Fall 2020Dec 15, 2020 - Dec 20, 2020144/nt, 969/wk, 4 nts min
Holiday 20-21Dec 21, 2020 - Dec 21, 2020249/nt, 1,743/wk, 4 nts min
Holiday 20-21*Dec 22, 2020 - Dec 23, 2020237/nt, 1,656/wk, 2 nts min
Holiday 20-21Dec 24, 2020 - Jan 06, 2021249/nt, 1,743/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021179/nt, 1,149/wk, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Jun 20, 2021144/nt, 969/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2021 - Jul 02, 2021149/nt, 979/wk, 4 nts min
Holiday 2021Jul 03, 2021 - Jul 05, 2021199/nt, 1,393/wk, 2 nts min
Summer 2021Jul 06, 2021 - Aug 15, 2021169/nt, 1,149/wk, 4 nts min
Fall 2021Aug 16, 2021 - Dec 20, 2021144/nt, 969/wk, 4 nts min
HolidayDec 21, 2021 - Jan 06, 2022249/nt, 1,743/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3329 - 05/14/2020 05:19:43 PM)