Rates for Ilikai 604 Ocean / Sunset / Marina Views King Bed, Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2019May 01, 2019 - Jun 10, 2019149/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Spring 2019*Jun 11, 2019 - Jun 12, 2019142/nt, 958/wk, 2 nts min
Spring 2019Jun 13, 2019 - Jun 20, 2019149/nt, 1,008/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2019 - Jul 02, 2019154/nt, 1,043/wk, 4 nts min
Holiday 2019Jul 03, 2019 - Jul 05, 2019219/nt, 2 nts min
Summer 2019Jul 06, 2019 - Jul 16, 2019164/nt, 1,078/wk, 4 nts min
Summer 2019*Jul 17, 2019 - Jul 19, 2019156/nt, 1,024/wk, 2 nts min
Summer 2019Jul 20, 2019 - Aug 15, 2019164/nt, 1,078/wk, 4 nts min
Fall 2019Aug 16, 2019 - Aug 31, 2019144/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Fall 2019*Sep 01, 2019 - Sep 02, 2019137/nt, 958/wk, 2 nts min
Fall 2019Sep 03, 2019 - Oct 18, 2019144/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Fall 2019*Oct 19, 2019 - Oct 21, 2019137/nt, 958/wk, 2 nts min
Fall 2019Oct 22, 2019 - Dec 20, 2019144/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Holiday 19-20Dec 21, 2019 - Jan 06, 2020219/nt, 1,498/wk, 4 nts min
Winter 2020Jan 07, 2020 - Mar 10, 2020174/nt, 1,183/wk, 4,920/mo, 4 nts min
Spring 2020Mar 11, 2020 - Jun 20, 2020144/nt, 973/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2020 - Jul 02, 2020154/nt, 1,043/wk, 4 nts min
Holiday 2020Jul 03, 2020 - Jul 05, 2020219/nt, 2 nts min
Summer 2020Jul 06, 2020 - Aug 15, 2020164/nt, 1,078/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020144/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Holiday 20-21Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021219/nt, 1,498/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021174/nt, 1,183/wk, 4,920/mo, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Apr 30, 2021144/nt, 973/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3251 - 05/14/2019 05:11:45 PM)