Rates for Ilikai 427 Ocean / Sunset / Marina Views King Bed, Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2019May 01, 2019 - May 26, 2019132/nt, 3 nts min
Spring 2019*May 27, 2019 - May 28, 2019119/nt, 2 nts min
Spring 2019May 29, 2019 - Jun 20, 2019132/nt, 3 nts min
JuneJun 21, 2019 - Jun 26, 2019139/nt, 938/wk, 4 nts min
June*Jun 27, 2019 - Jun 28, 2019132/nt, 891/wk, 2 nts min
JuneJun 29, 2019 - Jul 02, 2019139/nt, 938/wk, 4 nts min
Holiday 2019Jul 03, 2019 - Jul 05, 2019189/nt, 1,323/wk, 2 nts min
Summer 2019*Jul 06, 2019 - Jul 06, 2019142/nt, 958/wk, 1 nts min
Summer 2019Jul 07, 2019 - Jul 29, 2019149/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Summer 2019*Jul 30, 2019 - Jul 31, 2019142/nt, 958/wk, 2 nts min
Summer 2019Aug 01, 2019 - Aug 15, 2019149/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Fall 2019Aug 16, 2019 - Dec 20, 2019132/nt, 903/wk, 4 nts min
Holiday 2019-2020Dec 21, 2019 - Jan 06, 2020199/nt, 1,393/wk, 4 nts min
Winter 2020Jan 07, 2020 - Mar 10, 2020154/nt, 1,043/wk, 4,320/mo, 4 nts min
Spring 2020Mar 11, 2020 - Jun 20, 2020132/nt, 903/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2020 - Jul 02, 2020139/nt, 938/wk, 4 nts min
Holiday 2020Jul 03, 2020 - Jul 05, 2020189/nt, 1,323/wk, 2 nts min
Summer 2020Jul 06, 2020 - Aug 15, 2020149/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020132/nt, 903/wk, 4 nts min
Holiday 20-21Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021199/nt, 1,393/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021154/nt, 1,043/wk, 4,320/mo, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Apr 30, 2021132/nt, 903/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3251 - 05/17/2019 12:39:41 PM)