Rates for Ilikai 1938 Ocean / Lagoon Views King Bed, Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2019May 01, 2019 - May 22, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
Spring 2019*May 23, 2019 - May 23, 2019130/nt, 876/wk, 1 nts min
Spring 2019May 24, 2019 - Jun 09, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
Spring 2019*Jun 10, 2019 - Jun 11, 2019137/nt, 924/wk, 2 nts min
Spring 2019Jun 12, 2019 - Jun 14, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
Spring 2019*Jun 15, 2019 - Jun 16, 2019137/nt, 924/wk, 2 nts min
Spring 2019Jun 17, 2019 - Jun 20, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2019 - Jul 02, 2019149/nt, 973/wk, 4 nts min
Holiday 2019Jul 03, 2019 - Jul 05, 2019219/nt, 1,533/wk, 2 nts min
Summer 2019Jul 06, 2019 - Jul 24, 2019159/nt, 1,078/wk, 4 nts min
Summer 2019*Jul 25, 2019 - Jul 25, 2019151/nt, 1,024/wk, 1 nts min
Summer 2019Jul 26, 2019 - Jul 29, 2019159/nt, 1,078/wk, 4 nts min
Summer 2019*Jul 30, 2019 - Jul 30, 2019151/nt, 1,024/wk, 1 nts min
Summer 2019Jul 31, 2019 - Aug 15, 2019159/nt, 1,078/wk, 4 nts min
Fall 2019*Aug 16, 2019 - Aug 19, 2019137/nt, 924/wk, 2 nts min
Fall 2019Aug 20, 2019 - Nov 29, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
Fall 2019*Nov 30, 2019 - Dec 03, 2019137/nt, 924/wk, 2 nts min
Fall 2019Dec 04, 2019 - Dec 20, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
Holiday 19-20Dec 21, 2019 - Jan 06, 2020219/nt, 1,533/wk, 4 nts min
Winter 2020Jan 07, 2020 - Mar 10, 2020179/nt, 1,218/wk, 4 nts min
Spring 2020Mar 11, 2020 - Jun 20, 2020144/nt, 973/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2020 - Jul 02, 2020149/nt, 973/wk, 4 nts min
Holiday 2020Jul 03, 2020 - Jul 05, 2020219/nt, 1,533/wk, 2 nts min
Summer 2020Jul 06, 2020 - Aug 15, 2020154/nt, 1,043/wk, 4 nts min
Fall 20120Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020144/nt, 973/wk, 4 nts min
Holiday 20-21Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021219/nt, 1,533/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021179/nt, 1,218/wk, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Apr 30, 2021144/nt, 973/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3251 - 05/14/2019 06:22:39 PM)