Rates for Ilikai 1820 Ocean / Lagoon Views 2 Double Beds, Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2020May 01, 2020 - Jun 30, 20202,900/mo, 30 nts min
JulyJul 01, 2020 - Jul 02, 2020129/nt, 833/wk, 4 nts min
Holiday 2020Jul 03, 2020 - Jul 05, 2020229/nt, 1,603/wk, 2 nts min
Summer 2020Jul 06, 2020 - Jul 23, 2020189/nt, 1,289/wk, 4 nts min
Summer 2020*Jul 24, 2020 - Jul 27, 2020180/nt, 1,225/wk, 2 nts min
Summer 2020Jul 28, 2020 - Aug 11, 2020189/nt, 1,289/wk, 4 nts min
Summer 2020*Aug 12, 2020 - Aug 12, 2020180/nt, 1,225/wk, 1 nts min
Summer 2020Aug 13, 2020 - Aug 15, 2020189/nt, 1,289/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020179/nt, 1,139/wk, 4 nts min
Holiday 20-21Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021299/nt, 2,093/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021189/nt, 1,288/wk, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Jun 20, 2021179/nt, 1,239/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2021 - Jul 02, 2021189/nt, 1,239/wk, 4 nts min
Holiday 2021Jul 03, 2021 - Jul 05, 2021229/nt, 1,603/wk, 2 nts min
Summer 2021Jul 06, 2021 - Aug 15, 2021189/nt, 1,289/wk, 4 nts min
Fall 2021Aug 16, 2021 - Dec 20, 2021179/nt, 1,139/wk, 4 nts min
HolidayDec 21, 2021 - Jan 06, 2022299/nt, 2,093/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3329 - 05/19/2020 06:47:23 PM)