Rates for Ilikai 1721 City / Mountain Views King Bed, Sofa Bed At Waikiki Beach
 PeriodRates ($ USD)
Summer 2019Jul 01, 2019 - Aug 02, 2019124/nt, 2 nts min
Summer 2019*Aug 03, 2019 - Aug 04, 2019112/nt, 2 nts min
Summer 2019*Aug 05, 2019 - Aug 06, 2019118/nt, 2 nts min
Summer 2019Aug 07, 2019 - Aug 15, 2019124/nt, 2 nts min
Fall 2019Aug 16, 2019 - Aug 18, 2019124/nt, 859/wk, 3,549/mo, 4 nts min
Fall 2019*Aug 19, 2019 - Aug 19, 2019118/nt, 816/wk, 3,372/mo, 1 nts min
Fall 2019Aug 20, 2019 - Dec 13, 2019124/nt, 859/wk, 3,549/mo, 4 nts min
Fall 2019*Dec 14, 2019 - Dec 15, 2019118/nt, 816/wk, 3,372/mo, 2 nts min
Fall 2019Dec 16, 2019 - Dec 20, 2019124/nt, 859/wk, 3,549/mo, 4 nts min
Holiday 2019Dec 21, 2019 - Dec 21, 2019179/nt, 1,253/wk, 4 nts min
Holiday 2019*Dec 22, 2019 - Dec 24, 2019170/nt, 1,190/wk, 2 nts min
Holiday 2019Dec 25, 2019 - Jan 06, 2020179/nt, 1,253/wk, 4 nts min
Winter 2020Jan 07, 2020 - Mar 10, 2020144/nt, 938/wk, 3,870/mo, 4 nts min
Spring 2020Mar 11, 2020 - Jun 09, 2020129/nt, 868/wk, 4 nts min
Spring 2020*Jun 10, 2020 - Jun 10, 2020123/nt, 825/wk, 1 nts min
Spring 2020Jun 11, 2020 - Jun 20, 2020129/nt, 868/wk, 4 nts min
Summer 2020Jun 21, 2020 - Aug 15, 2020144/nt, 938/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020129/nt, 868/wk, 4 nts min
Holiday 2020Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021179/nt, 1,253/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021144/nt, 938/wk, 3,870/mo, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Jun 20, 2021129/nt, 124/wk, 4 nts min
Summer 2021Jun 21, 2021 - Jun 30, 2021144/nt, 938/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3268 - 07/21/2019 04:45:47 PM)