Rates for Ilikai 1721 City / Mountain Views King Bed, Sofa Bed At Waikiki Beach
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2019May 01, 2019 - May 17, 2019129/nt, 868/wk, 4 nts min
Spring 2019*May 18, 2019 - May 18, 2019116/nt, 781/wk, 1 nts min
Spring 2019May 19, 2019 - Jun 02, 2019129/nt, 868/wk, 4 nts min
Spring 2019*Jun 03, 2019 - Jun 03, 2019123/nt, 825/wk, 1 nts min
Spring 2019Jun 04, 2019 - Jun 09, 2019129/nt, 868/wk, 4 nts min
Spring 2019*Jun 10, 2019 - Jun 12, 2019123/nt, 825/wk, 2 nts min
Spring 2019Jun 13, 2019 - Jun 20, 2019129/nt, 868/wk, 4 nts min
Summer 2019Jun 21, 2019 - Jul 24, 2019144/nt, 938/wk, 4 nts min
Summer 2019*Jul 25, 2019 - Jul 27, 2019137/nt, 891/wk, 2 nts min
Summer 2019Jul 28, 2019 - Aug 02, 2019144/nt, 938/wk, 4 nts min
Summer 2019*Aug 03, 2019 - Aug 06, 2019137/nt, 891/wk, 2 nts min
Summer 2019Aug 07, 2019 - Aug 15, 2019144/nt, 938/wk, 4 nts min
Fall 2019Aug 16, 2019 - Dec 20, 2019129/nt, 868/wk, 3,570/mo, 4 nts min
Holiday 2019Dec 21, 2019 - Jan 06, 2020179/nt, 1,253/wk, 4 nts min
Winter 2020Jan 07, 2020 - Mar 10, 2020144/nt, 938/wk, 3,870/mo, 4 nts min
Spring 2020Mar 11, 2020 - Jun 20, 2020129/nt, 868/wk, 4 nts min
Summer 2020Jun 21, 2020 - Aug 15, 2020144/nt, 938/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020129/nt, 868/wk, 4 nts min
Holiday 2020Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021179/nt, 1,253/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021144/nt, 938/wk, 3,870/mo, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Apr 30, 2021129/nt, 124/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3251 - 05/13/2019 03:53:16 PM)