Rates for Ilikai 1737 Ocean / Sunset / Marina Views King Bed, Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2019May 01, 2019 - May 20, 2019159/nt, 1,078/wk, 4 nts min
Spring 2019*May 21, 2019 - May 22, 2019143/nt, 970/wk, 2 nts min
Spring 2019May 23, 2019 - Jun 06, 2019159/nt, 1,078/wk, 4 nts min
Spring 2019*Jun 07, 2019 - Jun 10, 2019151/nt, 1,024/wk, 2 nts min
Spring 2019Jun 11, 2019 - Jun 20, 2019159/nt, 1,078/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2019 - Jul 02, 2019164/nt, 1,113/wk, 4 nts min
Holiday 2019Jul 03, 2019 - Jul 05, 2019219/nt, 1,533/wk, 2 nts min
Summer 2019Jul 06, 2019 - Jul 25, 2019169/nt, 1,148/wk, 4 nts min
Summer 2019*Jul 26, 2019 - Jul 29, 2019161/nt, 1,091/wk, 2 nts min
Summer 2019Jul 30, 2019 - Aug 13, 2019169/nt, 1,148/wk, 4 nts min
Summer 2019Aug 14, 2019 - Aug 15, 2019169/nt, 1,113/wk, 4 nts min
Fall 2019Aug 16, 2019 - Sep 12, 2019159/nt, 1,078/wk, 4,500/mo, 4 nts min
Fall 2019*Sep 13, 2019 - Sep 14, 2019151/nt, 1,024/wk, 4,275/mo, 2 nts min
Fall 2019Sep 15, 2019 - Sep 28, 2019159/nt, 1,078/wk, 4,500/mo, 4 nts min
Fall 2019*Sep 29, 2019 - Sep 30, 2019151/nt, 1,024/wk, 4,275/mo, 2 nts min
Fall 2019Oct 01, 2019 - Dec 20, 2019159/nt, 1,078/wk, 4,500/mo, 4 nts min
Holiday 2019Dec 21, 2019 - Jan 06, 2020219/nt, 1,533/wk, 6,570/mo, 4 nts min
Winter 2020Jan 07, 2020 - Mar 10, 2020184/nt, 1,253/wk, 5,070/mo, 4 nts min
Spring 2020Mar 11, 2020 - Jun 20, 2020159/nt, 1,078/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2020 - Jul 02, 2020164/nt, 1,113/wk, 4 nts min
Holiday 2020Jul 03, 2020 - Jul 05, 2020219/nt, 1,533/wk, 2 nts min
Summer 2020Jul 06, 2020 - Aug 15, 2020169/nt, 1,148/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020159/nt, 1,078/wk, 4,700/mo, 4 nts min
Holiday 2020Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021219/nt, 1,533/wk, 6,570/mo, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021184/nt, 1,253/wk, 5,070/mo, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Apr 30, 2021159/nt, 1,078/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3251 - 05/13/2019 03:53:17 PM)