Rates for Ilikai 1612 Ocean / Lagoon Views King Bed, Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2019May 01, 2019 - May 30, 2019139/nt, 938/wk, 4 nts min
Spring 2019*May 31, 2019 - Jun 03, 2019132/nt, 891/wk, 2 nts min
Spring 2019Jun 04, 2019 - Jun 20, 2019139/nt, 938/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2019 - Jul 02, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
Holiday 2019Jul 03, 2019 - Jul 05, 2019209/nt, 1,463/wk, 2 nts min
Summer 2019Jul 06, 2019 - Jul 25, 2019154/nt, 1,043/wk, 4 nts min
Summer 2019*Jul 26, 2019 - Jul 26, 2019146/nt, 991/wk, 1 nts min
Summer 2019Jul 27, 2019 - Aug 05, 2019154/nt, 1,043/wk, 4 nts min
Summer 2019*Aug 06, 2019 - Aug 09, 2019146/nt, 991/wk, 2 nts min
Summer 2019Aug 10, 2019 - Aug 15, 2019154/nt, 1,043/wk, 4 nts min
Fall 2019Aug 16, 2019 - Aug 17, 2019139/nt, 938/wk, 3,870/mo, 4 nts min
Fall 2019*Aug 18, 2019 - Aug 20, 2019132/nt, 891/wk, 3,677/mo, 2 nts min
Fall 2019Aug 21, 2019 - Oct 05, 2019139/nt, 938/wk, 3,870/mo, 4 nts min
Fall 2019*Oct 06, 2019 - Oct 07, 2019132/nt, 891/wk, 3,677/mo, 2 nts min
Fall 2019Oct 08, 2019 - Dec 20, 2019139/nt, 938/wk, 3,870/mo, 4 nts min
Holiday 19-20Dec 21, 2019 - Jan 06, 2020209/nt, 1,463/wk, 4 nts min
Winter 2020Jan 07, 2020 - Mar 10, 2020169/nt, 1,113/wk, 4,620/mo, 4 nts min
Spring 2020Mar 11, 2020 - Jun 20, 2020139/nt, 938/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2020 - Jul 02, 2020144/nt, 973/wk, 4 nts min
Holiday 2020Jul 03, 2020 - Jul 05, 2020209/nt, 1,463/wk, 2 nts min
Summer 2020Jul 06, 2020 - Aug 15, 2020154/nt, 1,043/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020139/nt, 938/wk, 4 nts min
Holiday 20-21Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021209/nt, 1,463/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021169/nt, 1,113/wk, 4,620/mo, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Apr 30, 2021139/nt, 938/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3251 - 05/16/2019 06:20:38 PM)