Rates for Ilikai1504 Ocean / Sunset / Marina Views 2 Double Beds, Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2019May 01, 2019 - Jun 20, 2019144/nt, 3 nts min
JuneJun 21, 2019 - Jun 24, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
June*Jun 25, 2019 - Jun 27, 2019137/nt, 924/wk, 2 nts min
JuneJun 28, 2019 - Jul 02, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
Holiday 2019Jul 03, 2019 - Jul 05, 2019214/nt, 1,463/wk, 2 nts min
Summer 2019Jul 06, 2019 - Jul 29, 2019159/nt, 1,043/wk, 4 nts min
Summer 2019*Jul 30, 2019 - Jul 31, 2019151/nt, 991/wk, 2 nts min
Summer 2019Aug 01, 2019 - Aug 09, 2019159/nt, 1,043/wk, 4 nts min
Summer 2019*Aug 10, 2019 - Aug 12, 2019151/nt, 991/wk, 2 nts min
Summer 2019Aug 13, 2019 - Aug 15, 2019159/nt, 1,043/wk, 4 nts min
Fall 2019Aug 16, 2019 - Dec 20, 2019144/nt, 973/wk, 4 nts min
Holiday 19-20Dec 21, 2019 - Jan 06, 2020209/nt, 1,463/wk, 5,999/mo, 4 nts min
Winter 2020Jan 07, 2020 - Mar 10, 2020164/nt, 1,113/wk, 4,950/mo, 4 nts min
Spring 2020Mar 11, 2020 - Jun 20, 2020139/nt, 938/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2020 - Jul 02, 2020144/nt, 973/wk, 4 nts min
Holiday 2020Jul 03, 2020 - Jul 05, 2020209/nt, 1,463/wk, 2 nts min
Summer 2020Jul 06, 2020 - Aug 15, 2020154/nt, 1,043/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020139/nt, 938/wk, 4 nts min
Holiday 20-21Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021209/nt, 1,463/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021164/nt, 1,113/wk, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Apr 30, 2021139/nt, 938/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3251 - 05/09/2019 05:38:48 PM)