Rates for Ilikai 1437 Ocean / Sunset / Marina Views King Bed / Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2019May 01, 2019 - May 20, 2019134/nt, 903/wk, 3,660/mo, 4 nts min
Spring 2019*May 21, 2019 - May 21, 2019121/nt, 813/wk, 3,660/mo, 1 nts min
Spring 2019May 22, 2019 - May 27, 2019134/nt, 903/wk, 3,660/mo, 4 nts min
Spring 2019*May 28, 2019 - May 28, 2019121/nt, 813/wk, 3,660/mo, 2 nts min
Spring 2019*May 29, 2019 - May 30, 2019127/nt, 858/wk, 3,660/mo, 2 nts min
Spring 2019May 31, 2019 - Jun 07, 2019134/nt, 903/wk, 3,660/mo, 4 nts min
Spring 2019*Jun 08, 2019 - Jun 10, 2019127/nt, 858/wk, 3,660/mo, 2 nts min
Spring 2019Jun 11, 2019 - Jun 20, 2019134/nt, 903/wk, 3,660/mo, 4 nts min
JuneJun 21, 2019 - Jul 02, 2019139/nt, 938/wk, 4 nts min
Holiday 2019Jul 03, 2019 - Jul 05, 2019189/nt, 1,323/wk, 2 nts min
Summer 2019Jul 06, 2019 - Aug 15, 2019149/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Fall 2019Aug 16, 2019 - Aug 21, 2019129/nt, 903/wk, 3,500/mo, 4 nts min
Fall 2019*Aug 22, 2019 - Aug 22, 2019123/nt, 858/wk, 3,325/mo, 1 nts min
Fall 2019Aug 23, 2019 - Dec 20, 2019129/nt, 903/wk, 3,500/mo, 4 nts min
Holiday 19-20Dec 21, 2019 - Jan 06, 2020199/nt, 1,393/wk, 3,900/mo, 4 nts min
Winter 2020Jan 07, 2020 - Mar 10, 2020149/nt, 1,008/wk, 3,800/mo, 4 nts min
Spring 2020Mar 11, 2020 - Jun 20, 2020129/nt, 903/wk, 3,500/mo, 4 nts min
JuneJun 21, 2020 - Jul 02, 2020139/nt, 938/wk, 4 nts min
Holiday 2020Jul 03, 2020 - Jul 05, 2020189/nt, 1,323/wk, 2 nts min
Summer 2020Jul 06, 2020 - Aug 15, 2020149/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020129/nt, 903/wk, 4 nts min
Holiday 20-21Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021199/nt, 1,393/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021149/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Apr 30, 2021129/nt, 903/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3251 - 05/17/2019 12:39:11 PM)