Rates for Ilikai 1223 City / Mountain Views 2 Double Beds, Sofa Bed
 PeriodRates ($ USD)
Spring 2020Jun 01, 2020 - Jun 30, 20202,400/mo, 30 nts min
JulyJul 01, 2020 - Jul 02, 2020129/nt, 833/wk, 4 nts min
Holiday 2020Jul 03, 2020 - Jul 05, 2020189/nt, 1,323/wk, 2 nts min
Summer 2020Jul 06, 2020 - Aug 06, 2020159/nt, 1,039/wk, 4 nts min
Summer 2020*Aug 07, 2020 - Aug 10, 2020151/nt, 987/wk, 2 nts min
Summer 2020Aug 11, 2020 - Aug 15, 2020159/nt, 1,039/wk, 4 nts min
Fall 2020Aug 16, 2020 - Dec 20, 2020142/nt, 949/wk, 4 nts min
Holiday 20-21Dec 21, 2020 - Jan 06, 2021249/nt, 1,743/wk, 4 nts min
Winter 2021Jan 07, 2021 - Mar 10, 2021149/nt, 1,008/wk, 4 nts min
Spring 2021Mar 11, 2021 - Jun 20, 2021142/nt, 949/wk, 4 nts min
JuneJun 21, 2021 - Jul 02, 2021139/nt, 938/wk, 4 nts min
Holiday 2021Jul 03, 2021 - Jul 05, 2021189/nt, 1,323/wk, 2 nts min
Summer 2021Jul 06, 2021 - Aug 15, 2021159/nt, 1,039/wk, 4 nts min
Fall 2021Aug 16, 2021 - Aug 31, 2021142/nt, 949/wk, 4 nts min

(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3339 - 06/02/2020 12:24:26 PM)